කැම්පස් අපේ පිටුව Campus Set Eka

කැම්පස් අපි සයිබර් අවකාශයට

Latest Posts

Wednesday, August 16, 2017

සිමෝන් සහ පේරෝ Cimon And Pero

August 16, 2017
සිමෝන් සහ පේරෝ Cimon And Pero ඔබ මේ දකින්නේ ලොව අග්‍රගන්‍ය සිතුවම් දෙකකි. මේ සිතුවම් දෙකටම පාදක වී ඇත්තේ එකම කතාවය, එකම චරිතය නමුත් හැ...
Read more

Monday, August 14, 2017

නාසා අායතනෙය් අැබෑර්තු

August 14, 2017
අමෙරිකාවේ නාසා ආයතනයේ අමුතුම මාදිලියේ රැකියා අවස්ථාවක් සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවා තිබේ. මේ රැකියාව ලබාගන්නා තැනැත්තාට අයත් රාජකාරිය වන්නේ පිටස...
Read more

උසස් පෙළ සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර

August 14, 2017
උසස් පෙළ සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර ලබාදීම හා සෑම පාසල් සිසුවකුටම රුපියල් ලක්ෂ 2 ක රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීම ලබන පාසල් වාරය ආරම...
Read more
Loading...

Popular Posts