කැම්පස් අපේ පිටුව Campus Set Eka

කැම්පස් අපි සයිබර් අවකාශයට

Latest Posts

Sunday, August 20, 2017

Saturday, August 19, 2017

උසස් පෙළ රසායනික විද්‍යාව ප්‍රශ්න

August 19, 2017
උසස්පෙළ විභාගයේ අද (19) පැවැති රසායන විද්‍යාව II ප්‍රශ්න පත්‍රය අවසන් වී විභාග ශාලාවෙන් එළියට පැමිණි ගම්පහ පාසලක සිසුවියන් පිරිසකට බෙදූ බව ...
Read more

Wednesday, August 16, 2017

සිමෝන් සහ පේරෝ Cimon And Pero

August 16, 2017
සිමෝන් සහ පේරෝ Cimon And Pero ඔබ මේ දකින්නේ ලොව අග්‍රගන්‍ය සිතුවම් දෙකකි. මේ සිතුවම් දෙකටම පාදක වී ඇත්තේ එකම කතාවය, එකම චරිතය නමුත් හැ...
Read more

Monday, August 14, 2017

නාසා අායතනෙය් අැබෑර්තු

August 14, 2017
අමෙරිකාවේ නාසා ආයතනයේ අමුතුම මාදිලියේ රැකියා අවස්ථාවක් සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවා තිබේ. මේ රැකියාව ලබාගන්නා තැනැත්තාට අයත් රාජකාරිය වන්නේ පිටස...
Read more
Loading...

Popular Posts