කැම්පස් අපේ පිටුව Campus Set Eka

කැම්පස් අපි සයිබර් අවකාශයට

Tuesday, December 6, 2016

අවසානයේදී GOOGLE Map වල Adam's Peak ශ්‍රී පාදය වූ වගයි | 2016.12.06

අවසානයේදී GOOGLE Map වල Adam's Peak ශ්‍රී පාදය වූ වගයි 

 

ශ්‍රී පාදස්ථානය ( Sri Padaya ) Google Map හි තවමත් Adam’s Peak ලෙස හැඳින්වීම නිවැරැදි කිරීමට සහාය ඉල්ලා පසුගිය දිනවල සමාජ ජාල පිටු කිහිපයක් ඔස්සේ ගෙනයන ප්‍රචාරක ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ වී ඇති අතර අන්තර්ජාලය හරහා ඊට සහභාගි විය හැකි ආකාරය බොහෝ පිරිසක් විමසන ලදි.
මෙය Google Map වෙත ” දැනුම්දීමකින් ” කළ යුතු වුණ අතර බොහෝ දෙනා ඒ පිළිබඳ නිසි දැනුමකින් කටයුතු නොකළ බැවින් කැම්පස් අපේ පිටුව අපි දැනුවත් කිරීම උදේසා ලිපි 2කින් ඔබව දැනුවත් කළාය.

Adam’s Peak යන්න Google Map වලින් ඉවත් කොට Sri Padaya කරන විදිය | Part 1

Adam’s Peak යන්න Google Map වලින් ඉවත් කොට Sri Padaya කරන විදිය | Part 2

අපගේ උත්සහය මල්ඵල ගන්වමින් දැන්  GOOGLE Map වල Adam's Peak ශ්‍රී පාදය බවට පත්ව තිබෙනවා.


ඒ සදහා දායක වූ ඔබ සැමට අපගේ ස්තුතිය!

Post a Comment
Loading...

Popular Posts