කැම්පස් අපේ පිටුව Campus Set Eka

කැම්පස් අපි සයිබර් අවකාශයට

Translate

MP

Sunday, January 8, 2017

කැම්පස් ගියපු නිසා තමන්ව අමතක කරපු කෙල්ලට රිදෙන්නම කොල්ලෙක් කරපු දේ | 2017.01.08


හැමදාම අහන සිංදුවලට වඩා වෙනස් දෙයක්. රජරට කැම්පස් එකේ වැඩක්. හැම කොල්ලෙක්ටම වැදගත් වෙයි.

 වීඩීයෝව මෙතනින්Post a Comment

Popular Posts